Redovisning i Kungsbacka

Professionell redovisning, kvalificerad rådgivning och pålitlig rapportering - Vi tar hand om era ekonomiska behov

Stärk ert företag med våra pålitliga tjänster

Förenkla ert bolags ekonomifunktion med våra tjänster inom redovisning

Löpande redovisning

Vi kan hjälpa er från bokföring av leverantörsfaktura till inskickad momsrapport samt med löneadministrationen. Ni avgör själva vilka delar ni vill göra själva och lämnar resten till oss.

Årsbokslut & inkomstdeklaration

Oavsett om ni bara behöver hjälp med att upprätta årshandlingar eller om vi sköter all redovisning under året så kan vi hjälpa er stänga året och ni känna er trygga med att ert bokslut upprättas enligt gällande regelverk.

Rådgivning

Vi är ert naturliga bollplank för alla frågor relaterade till ekonomi och personal, med lång erfarenhet som redovisningskonsult och ett nätverk av experter kan ni alltid vara säkra på att få den hjälp ni behöver.

Hållbarhetsredovisning

Vi kan hjälpa er att upprätta en enkel hållbarhetsrapport för ert bolag. Detta är inte obligatoriskt för alla bolag ännu men kommer att bli viktigare för företag som vill vara konkurrenskraftiga även innan krav införs. 

Interimsuppdrag

Behöver ni stöttning under en begränsad tid, kanske under en anställningsprocess? Vi kan snabbt ta över delar av eller hela ekonomifunktionen på ert bolag under tillfälliga toppar.

Behöver ni komma bort från alla papper?

Vi kan hjälpa er med att sätta upp ett digitalt flöde för redovisningen så ni inte behöver sitta och bläddra i pärmar mer! Vad som digitaliseras beror på er verksamhet men det finns möjlighet att digitalisera hela arbetsflödet såsom kvittohantering, leverantörsreskontran och faktureringen vilket sparar mycket administration för er samt underlättar samarbete med byrå.

Vad behöver ni avlastning med?

Vi anpassar våra tjänster helt efter era behov och kan arbeta både hos er om så önskas eller digitalt på distans vart ni än sitter i landet. Vi kan ta över hela ekonomifunktionen på ert bolag eller bistå er ekonomiavdelning med avstämningar och bokslut.