Tjänster

Specialister på bokföring och redovisning

Vi är er pålitliga partner när det gäller redovisning och bokföring. Vi förstår att redovisning kan vara en komplex och tidskrävande uppgift för företagare. Frigör tid och resurser för att fokusera på er kärnverksamhet och låt oss sköta den administrativa sidan! Läs mer om våra tjänster nedan.

Löpande redovisning

Vi kan hjälpa er från bokföring av leverantörsfaktura till inskickad momsrapport. Ni avgör själva vilka delar ni vill göra själva och lämnar resten till oss. Vi arbetar helt digitalt och kan även hjälpa till att digitalisera er redovisning.

Läs mer

Löneadministration

Vi har gedigen erfarenhet av löneadministration och kan hjälpa ert bolag med hela processen, från tidrapportering till arbetsgivardeklaration. Vi hjälper er att sätta upp digitala processer som förenklar för era anställda och underlättar lönekörningen.

Läs mer

Årsbokslut & inkomstdeklaration

Oavsett om ni bara behöver hjälp med att upprätta årshandlingar eller om vi sköter all redovisning under året så kan vi hjälpa er stänga året och ni känna er trygga med att ert bokslut upprättas enligt gällande regelverk.

Läs mer

Rådgivning

Vi är ert naturliga bollplank för alla frågor relaterade till ekonomi och personal, med lång erfarenhet som redovisningskonsult och ett nätverk av experter kan ni alltid vara säkra på att få den hjälp ni behöver.

Läs mer

Interimsuppdrag

Behöver ni stöttning under en begränsad tid, kanske under en anställningsprocess eller föräldraledighet? Vi kan snabbt ta över delar av eller hela ekonomifunktionen på ert bolag under tillfälliga toppar.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Vi kan hjälpa er att upprätta en enkel hållbarhetsrapport för ert bolag. Detta är inte obligatoriskt för alla bolag ännu men kommer att bli viktigare för företag som vill vara konkurrenskraftiga även innan krav införs.

Läs mer

Vad innebär löpande redovisning?

Behöver ert företag professionell och pålitlig löpande redovisning? Velino erbjuder skräddarsydda löpande redovisningstjänster som hjälper er att upprätthålla noggrannheten och effektiviteten i er ekonomi. Våra erfarna redovisningskonsulter i Kungsbacka hanterar alla aspekter av er löpande bokföring. Allt från fakturering och betalningar till bankavstämning och momsrapportering.

Vi ser till att era ekonomiska transaktioner och dokumentation hålls uppdaterade och i enlighet med gällande regelverk och lagstiftning. Fördelarna med att outsourca er löpande redovisning till Velino är många. Ni frigör tid och resurser för att fokusera på er kärnverksamhet samtidigt som ni får tillgång till professionell expertis och aktuell kunskap inom redovisning och bokföring. Vårt team är dedikerat att ge er en smidig och pålitlig service, och vi anpassar våra tjänster efter era unika behov och krav.

Vad innebär löneadministration?

Velino Redovisningsbyrå i Kungsbacka erbjuder professionell och skräddarsydd löneadministrationstjänst som är utformad för att göra hanteringen av löner och personaladministration enklare och mer effektiv för ert företag. Vårt erfarna team av redovisningsexperter tar hand om alla aspekter av löneadministration, inklusive löneberäkningar, skatteinrapportering och hantering av arbetsgivaravgifter.

Vi förstår att varje företag har unika behov när det kommer till lönehantering, och därför anpassar vi våra tjänster för att passa just er. Vi föreslår lösningar som underlättar tidrapportering för era anställda, och säkerställer att alla löneutbetalningar är korrekta och i linje med gällande lagstiftning.

Vad innebär årsbokslut & inkomstdeklaration?

När det gäller årsbokslut arbetar Velino med att samla in och granska all relevant finansiell information från ditt företag under hela verksamhetsåret. Vi kommer att sammanställa en balansräkning, resultaträkning och vid behov kassaflödesanalys för att ge en klar bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. Genom att utföra en noggrann granskning kan vi identifiera eventuella felaktigheter, avvikelser eller områden som kan förbättras.

I fallet av inkomstdeklarationen kommer Velino att hjälpa er att förbereda och lämna in korrekta och fullständiga deklarationer till skattemyndigheten. Vi ser till att alla nödvändiga uppgifter och dokumentation är i ordning, inklusive redovisning av intäkter, kostnader, avdrag och eventuella skattelättnader. Genom att ha en professionell redovisningsbyrå som Velino som tar hand om er inkomstdeklaration kan ni vara säkra på att allt är korrekt och i enlighet med gällande skatteregler och bestämmelser.

Vad innebär ekonomisk rådgivning från Velino?

Att få ekonomisk rådgivning från Velino Redovisningsbyrå innebär att ni får tillgång till professionella experter som kan hjälpa er att maximera er ekonomiska framgång. Vår redovisningsbyrå i Kungsbacka har ett dedikerad team av erfarna redovisningskonsulter som är specialiserade på att ge skräddarsydd rådgivning för att stärka ert företag och optimera er ekonomi.
När ni väljer Velino som er ekonomiska rådgivare kan ni förvänta er en omfattande och personlig strategi. Vi arbetar nära tillsammans med er för att förstå er verksamhet, era mål och utmaningar.

Genom att analysera er ekonomiska situation och identifiera möjligheter kan vi erbjuda skräddarsydda råd och lösningar som passar just era behov. Vårt team har en djup kunskap inom ekonomi och redovisning och håller oss ständigt uppdaterade med de senaste nyheterna och förändringar i lagstiftningen. Vi kan hjälpa er att optimera er bokföring, effektivisera dina finansiella processer och identifiera kostnadsbesparingar. Vi kan också ge er insikter och strategier för att förbättra er lönsamhet, hantera skatter och planera för framtiden. Vår ekonomiska rådgivning sträcker sig bortom siffror och rapporter. Vi tror på att bygga starka och långsiktiga relationer med våra kunder. Vi är lyhörda för era behov och finns där för att ge er stöd och vägledning när ni behöver det som mest. Vi är er pålitliga partner genom hela resan och arbetar aktivt för att hjälpa er att uppnå era ekonomiska mål.

Vad innebär interimsuppdrag?

Interimsuppdrag innebär att en erfaren professionell tillfälligt anlitas för att fylla en ledig position eller utföra ett specifikt uppdrag inom ditt företag. Dessa uppdrag kan vara av temporär natur och kan variera i längd och omfattning.
Interimskonsulter kan snabbt komma in och ta kontroll över situationen, lösa problem och driva förändringar framåt. De kan också erbjuda en objektiv och utomstående syn på företagets verksamhet, vilket kan leda till nya perspektiv och innovation. Velino Redovisningsbyrå erbjuder interimsuppdrag inom olika områden inom ekonomi och ledning. Våra erfarna konsulter kan hjälpa till att lösa specifika utmaningar, implementera förändringar eller temporärt fylla en ledig befattning.

Vad innebär hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsredovisning innebär att företag rapporterar och kommunicerar sin påverkan på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av sin verksamhet. Det handlar om att vara transparent och ansvarig för hur företaget bidrar till en hållbar utveckling.

Hållbarhetsredovisning har blivit allt viktigare i dagens affärsklimat då intresset för hållbarhet och ansvarsfullhet ökar. Det ger företag möjlighet att följa och förbättra sin hållbarhetsprestation, engagera sina intressenter och skapa långsiktigt värde. Velino kan hjälpa ert företag att implementera och rapportera hållbarhetsredovisning. Vi ger råd om bästa praxis, hjälper till att utveckla mätbara mål och implementera system för att samla in och analysera relevanta data.

Velino finns här för dig!

Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan hjälpa ert bolag.

KONTAKTA OSS IDAG